Sociální pracovníci

Informace pro pracovníky OSPODu: zprostředkování návštěv pracovníků OSPODu s dětmi je možné vždy po telefonické či písemné domluvě se sociálním pracovníkem zařízení. V případě neohlášených návštěv pracovníků OSPODu nemůže být zaručeno poskytnutí rozhovoru o aktuálním chování dítěte či zajištěna samotná přítomnost dítěte v zařízení.

Informace pro zákonné zástupce: žádosti rodičů o pobyty dítěte v rodině je zapotřebí doručit s minimálním týdenním předstihem, aby se dovolenka stihla v součinnosti s pracovníky OSPODu a v rámci pravidel GDPR včas vyřídit.

Polední přestávka sociálních pracovníků: 11:45 – 12:15 hod. (po – čt);

Neúřední den: pátek /v případě neodkladných záležitostí volejte ředitelku zařízení či zástupkyni zařízení/.

Děkujeme, že respektujete nastavená pravidla, která umožní sociálním pracovníkům nastavit vysoké standardy své práce.