Úvod

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 je koedukovaným školským zařízením náhradní rodinné péče pro žáky vzdělávané v základní a střední škole se soudně nařízeným předběžným opatřením nebo ústavní výchovou.

Struktura zařízení

Celková kapacita: 56 dětí

  • Výchovný ústav: 3 výchovné skupiny, tj. 24 dětí
  • Dětský domov se školou: 4 rodinné skupiny., tj. 32 dětí
  • Základní škola: 32 žáků
  • Střední škola: 24 žáků
  • Školní jídelna: 120 jídel

Čerstvé novinky